Elämäni ja kotisivut

Lapis Satri canus

Tiistai 29.9.2020 klo 4:49

Vuonna 1977 löydettiin Satricumin kaupungin Mater Matutan temppelin perustuksista uudelleen käytettynä kivenlohkare, joka oli aikaisemmin toiminut veistoksen tai muun muistomerkin jalustajana. Sen tekstinä oli seuraava piirtokirjoitus:

 

[…] IEI STETERAI POPLIOSIO VALESIOSIO SVODALES MAMARTEI >> Publius Valeriuksen kumppanit pystyttivät Marsille >>

 

Piirtokirjoituksen alusta puuttuu pystytetyn uhrilahjan laatua ilmaiseva käsite.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikin myytit

TARQUINIS PRISCUS (616-578)

Perjantai 18.9.2020 klo 7:24

TARQUINIS PRISCUS (616-578)

Lucius Tarquinius sai liikanimen Priscus vasta sitten kun hänen poikansa  (tai pojanpoikansa) Tarquinius Superbus nousi valtaistuimelle. Vanhempi Tarquinius tarttui hallitustoimiin hyvin tarmokkaasti ja vaati kansalaisiltaan paljon. Hän aloitti Capitoliumin suuren temppelin rakennustyöt ja ryhtyi rakentamaan valtavaa viemäriä, Cloaca maximaa, joka oli  alun perin pikemminkin kuivatuskanava mutta keräsi mukaansa myös viemärivesiä. Se sai alkunsa Suburran kaupunginosasta, kulki Forum Romanumin ja Velabrumin läpi ja laski Tiberiin Pons Aemiliuksen luona. Hän lisäsi senaattorien määrää, uudisti virkamiesten  ulkonaista esiintymistä ja lisäsi triumfien ja uhritoimitusten loistoa etruskien esimerkin mukaisesti. Virkamiehiä saattoivat  liktorit, jotka kantoivat kirveillä varustettuja vitsakimppuja. Niiden tarkoituksena oli osoittaa, että virkamiehet saivat sekä kurittaa kansalaisia että eräissä olosuhteissa  myös määrätä heitä kuolemaan. Hän perusti Korintin Poseidon Hippioksen kunniaksi vietettyjen kisojen mallin mukaisen juhlan, jota vietettiin Consus-jumalan alttarin äärellä Palatiumin ja Aventinuksen välisessä kevättulvien usein peittämässä laaksossa. Laaksossa sijainnut kilpa-ajorata nimettiin  Helios-jumalan tyttären Kirken mukaan Circukseksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

ROOMAN TÄRKEIMMÄT JUMALAT

Sunnuntai 6.9.2020 klo 6:05

Indigetes ja novensides

Roomalaisilla oli vanhastaan kaksi sarjaa tärkeimpiä jumalia, joista käytettiin nimityksiä indigetes ja novensides. Varmasti ei tiedetä, mitä näillä termeillä tarkoitettiin. Aikaisemmin uskottiin yleisesti, että indigetes olivat  >> aitoja >>, latinalaisia jumalia, kun taas novensides olivat >> uusia >> ja muualta tulleita. Tätä tulkintaa vastaan on protesttoitu, ja tutkijat ovat asiasta edelleen erimielisiä.

haukka.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Rooman myyttien poikkeava luonne

Torstai 3.9.2020 klo 6:46

Roomalaiset myytit poikkesivat ratkaisevasti kreikkalaisista myyteistä myös siinä, että niistä puuttui kokonaan mytologialle ominainen kosmologinen pohdiskelu jumalten ja maailman olivat >> aina >> olleet olemassa , he eivät olleet antropomorfisia eli ihmishahmoisia eikä heihin näin ollen liittynyt myöskään myyttejä. Merkkinä jumalan läsnäolosta ja vaikutuksesta eli numen,  >> nyökkäys >>, äänetön tahdonilmaus. Eräitä jumalia edusti heihin liittyvä esine tai ilmiö, kuten Vestaa, valtiollista kotilieden jumalatarta, hänen ikuisesti palava tulensa ja Marsia, sodanjumalaa, hänen keihäänsä ja kilpensä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit