Sinä olet tärkeä

Oletko koskaan aprikoinut  "MITÄ MUUT AJATTEEVAT MINUSTA?"

Ovatko toiset tuominneet sinut?

Oletko halunnut muuttua vain miellyttääksesi muita?

Anna silloin tällöin tämän pienen tarinan avata sinulle suurenmoista totuutta:

SINÄ OLET TÄRKEÄ JUURI SELLAISENA KUIN OLET! 

Have you ever aprikoinut "WHAT OTHERS THINK ABOUT ME?"
Are the others condemned you?
Do you want to change just to please others?
Enter now and then this little story for you to open a glorious truth:
YOU ARE IMPORTANT, JUST THE WAY YOU ARE!

LATAA/DOWNLOAD PDF