Elämäni ja kotisivut

Ajattomat arkkityypit

Maanantai 19.10.2020 klo 7:40

Oletko viettelevä, ylväs Hera, äidillinen Demeter, tyttömäinen Kore, pätevä Athene, henkevä Hestia vai vahva Artemis?


Esittelen seitsemän Kreikan mytologian mukaista naisarkkityyppiä. Heidän vahvuutensa, heikkoutensa ja kohtalonsa käydään yksityiskohtaisesti läpi valaisevien esimerkkitapauksien tukemina. Kuvauksissa on tavoitettu erinomaisesti jumalhahmojen alkuperäinen olemus, se, joka vielä tänäkin päivänä vaikuttaa nykynaisen rooleihin ja asemaan. Tunnistatko heistä itsesi? Näetkö omat piirteesi, huommatko yhtymäkohdat elämääsi?


Tietoa ja oivalluksia tarjoavassa jutussa tarkastellaan lisäksi arkkityyppien yhteyksiä astrologiaan. Henkilökohtainen syntymäkartta voi antaa viitteitä siitä, mitä arkkityyppisisä teemoja ihminen on altis toteuttamaan elämässään. 


Taidokkaasti eri aikakausissa ja kulttuureissa risteilevä  teos vie meidät seikkailulle arkkityyppien kiehtovaan maailmaan ja auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toisiamme paremmin. 


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ajattomat arkkityypit

PATRIISIEN JA PLEBEIJIEN YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN

Maanantai 12.10.2020 klo 8:05

Kun gallihyökkäyksestä ja sen aiheuttamista tuhoista oli jotenkuten selvitetty, joutuivat patriisit ja plebeijit  jälleen törmäyskurssille. Kaksi kansantribuunia, Gaius Licinius Stolo ja Lucius Sextius  Lateranus ehdottivat vuonna 375 plebeijien koukoukselle  (concilium plebis) kolmea lakia, joista kaksi koski maanjakoa ja velallisten ongelmia ja kolmas konsulin viran jakoa niin että toisen konsuleista tulisi aina olla plebeiji. Patriisit vastustivat ankarasti viimeistä lakia ja saivat aikaan, että jotkut muut kansantribuuneista vastustivat sitä. Tällöin Licinius ja Sextius estivät viiden vuoden ajan konsulivallalla toimineiden  sotatribuunien valitsemisen. Vasta vuonna 370, kun volskilainen Velitraen kaupunki hyökkäsi Rooman  alueille, virkamiehet voitiin valita, mutta sodan vuoksi muita lakiehdotuksia ei voitu  käsitellä. Licinius ja Sextius ehdottivat silloin vielä yhtä lakia, joka koski Sibyllan kirjojen konsulointia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Varhaisen tasavallan ristiriidat

Sunnuntai 11.10.2020 klo 5:02

PETOLLINEN OPETTAJA

 

Faleriin valloituksen yhteydessä sattui kummallinen tapaus. Vaikka Camillus piiritti kaupunkia, asukkaat lähettivät edelleen poikiansa kouluun, joka toimi kreikkalaiseen tapaan yhden opettajan johdolla. Tämä opettaja oli päättänyt pettää kaupunkinsa, ohjasi pojat muurien ulkopuolelle ja tarjosi heitä panttivangeiksi roomalaisille. Kun Camillus kuuli tämän, hän käski piestä opettajan ja antoi sitten poikien ajaa tämän edellään kaupunkiin. Faleriin asukkaat ihmettelivät hänen oikeudenmukaisuuttaan ja  tarjosivat rauhanneuvotteluja. Sillä kertaa Camillus suostui ja käski asukkaita vain maksamaan sen vuoden sotakulut.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Varhaisen tasavallan ristiriidat

Torstai 8.10.2020 klo 8:31

AGRIPPA MENENIUKSEN KERTOMUS LIVIUKSEN MUKAAN

>> Hänet Agrippa Menenius ) päästettiin leiriin, ja siellä hänen sanotaan vain kertoneen seuraavan tarinan karuun entisaikaiseen tyyliin: Siihen aikaan, jolloin ihmisruumiin  eri osien kesken ei vallinnut yksimielisyys niin kuin nyt vaan kullakin jäsenellä oli omat mielipiteensä  ja oma äänensä, muut ruumiinosat närkästyivät siitä että niiden piti omalla työllään, vaivannäöllään  ja huolenpidollaan hankkia  kaikki vatsaa varten, kun taas vatsa kaiken keskellä vain toimettomana nautti sille tarjottuja herkkuja. Ne liittoutuivat keskenään ja päättivät, että kädet eivät enää veisi ruokaa suuhun, suu ei ottanut ruokaa vastaan eivätkä hampaat hienontaisivat sitä. Vihoissaan ne aikoivat nujertaa vatsaan nälällä, mutta samalla itse jäsenetkin ja koko ruumis näivettyivät surkeasti. Siitä ne näkivät, että vatsallakin oli oma vaativa tehtävänsä ja että se ravitsi  yhtä paljon kuin otti vastaan ravintoa: se lähetti ruumiin kaikkiin osiin tuota ruoansulatuksen yhteydessä valmistunutta ainetta, joka suoniin tasaisesti jakautuneena antaa meille elämän ja voiman, nimittäin verta. – Osoittamalla näin vertauksen avulla, kuinka plebeijien viha patriiseja kohtaan oli verrattavissa ruumiin sisäiseen kapinaan, hän sai väkijoukon mielen muuttumaan. >>

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Lapis Satri canus

Tiistai 29.9.2020 klo 4:49

Vuonna 1977 löydettiin Satricumin kaupungin Mater Matutan temppelin perustuksista uudelleen käytettynä kivenlohkare, joka oli aikaisemmin toiminut veistoksen tai muun muistomerkin jalustajana. Sen tekstinä oli seuraava piirtokirjoitus:

 

[…] IEI STETERAI POPLIOSIO VALESIOSIO SVODALES MAMARTEI >> Publius Valeriuksen kumppanit pystyttivät Marsille >>

 

Piirtokirjoituksen alusta puuttuu pystytetyn uhrilahjan laatua ilmaiseva käsite.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikin myytit

TARQUINIS PRISCUS (616-578)

Perjantai 18.9.2020 klo 7:24

TARQUINIS PRISCUS (616-578)

Lucius Tarquinius sai liikanimen Priscus vasta sitten kun hänen poikansa  (tai pojanpoikansa) Tarquinius Superbus nousi valtaistuimelle. Vanhempi Tarquinius tarttui hallitustoimiin hyvin tarmokkaasti ja vaati kansalaisiltaan paljon. Hän aloitti Capitoliumin suuren temppelin rakennustyöt ja ryhtyi rakentamaan valtavaa viemäriä, Cloaca maximaa, joka oli  alun perin pikemminkin kuivatuskanava mutta keräsi mukaansa myös viemärivesiä. Se sai alkunsa Suburran kaupunginosasta, kulki Forum Romanumin ja Velabrumin läpi ja laski Tiberiin Pons Aemiliuksen luona. Hän lisäsi senaattorien määrää, uudisti virkamiesten  ulkonaista esiintymistä ja lisäsi triumfien ja uhritoimitusten loistoa etruskien esimerkin mukaisesti. Virkamiehiä saattoivat  liktorit, jotka kantoivat kirveillä varustettuja vitsakimppuja. Niiden tarkoituksena oli osoittaa, että virkamiehet saivat sekä kurittaa kansalaisia että eräissä olosuhteissa  myös määrätä heitä kuolemaan. Hän perusti Korintin Poseidon Hippioksen kunniaksi vietettyjen kisojen mallin mukaisen juhlan, jota vietettiin Consus-jumalan alttarin äärellä Palatiumin ja Aventinuksen välisessä kevättulvien usein peittämässä laaksossa. Laaksossa sijainnut kilpa-ajorata nimettiin  Helios-jumalan tyttären Kirken mukaan Circukseksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

ROOMAN TÄRKEIMMÄT JUMALAT

Sunnuntai 6.9.2020 klo 6:05

Indigetes ja novensides

Roomalaisilla oli vanhastaan kaksi sarjaa tärkeimpiä jumalia, joista käytettiin nimityksiä indigetes ja novensides. Varmasti ei tiedetä, mitä näillä termeillä tarkoitettiin. Aikaisemmin uskottiin yleisesti, että indigetes olivat  >> aitoja >>, latinalaisia jumalia, kun taas novensides olivat >> uusia >> ja muualta tulleita. Tätä tulkintaa vastaan on protesttoitu, ja tutkijat ovat asiasta edelleen erimielisiä.

haukka.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Rooman myyttien poikkeava luonne

Torstai 3.9.2020 klo 6:46

Roomalaiset myytit poikkesivat ratkaisevasti kreikkalaisista myyteistä myös siinä, että niistä puuttui kokonaan mytologialle ominainen kosmologinen pohdiskelu jumalten ja maailman olivat >> aina >> olleet olemassa , he eivät olleet antropomorfisia eli ihmishahmoisia eikä heihin näin ollen liittynyt myöskään myyttejä. Merkkinä jumalan läsnäolosta ja vaikutuksesta eli numen,  >> nyökkäys >>, äänetön tahdonilmaus. Eräitä jumalia edusti heihin liittyvä esine tai ilmiö, kuten Vestaa, valtiollista kotilieden jumalatarta, hänen ikuisesti palava tulensa ja Marsia, sodanjumalaa, hänen keihäänsä ja kilpensä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Kroisos

Lauantai 29.8.2020 klo 7:07

Lyydian kuninkaista viimeinen ja kuuluisin oli Kroisos (kuninkaana 560-546 eKr.), joka kehuskeli onnellaan ja rikkaudellaan. Hän osallistui Efesoksen Artemiin temppelin rakennustyön rahoittamiseen, valloitti loput Vähän-Aasian kreikkalaisista siirtokunnista ja teki niistä verovelvollisuuksiaan. Hän harkitsi myös laivaston rakentamista ja valtansa laajentamista saarille. Prienen tyranni Bias ja Mytilenen tyranni Pittakos, jotka kumpikin kuuluivat >> seitsemän viisaan >> joukkoon, saivat hänet luopumaan tästä yrityksestä. Kaikki viisaat nimittäin tulivat vuorollaan käymään hänen pääkaupungissaan Sardesissa. Kerrotaan, että sinne saapui myös ateenalainen Solon[1], joka  oli lähtenyt matkalle saatuaan ateenalaiset lupaamaan, että he noudattaisivat ainakin kymmenen vuoden ajan Solonin säätämiä lakeja.[1] Tämä tieto ei voi pitää paikkansa, koska Solon kuoli sinä vuonna, jolloin Kroisoksesta tuli kuningas

Kommentoi kirjoitusta.

ORFEUKSEN TARU 1

Torstai 27.8.2020 klo 6:29

Meleagros ja Kalydonin villikarju

Aitoliassa sijaitsevan Kalydonin kuningas Oineus oli jumalten suosiossa. Hänellä ja hänen puolisollaan Althaialla Thestioksen tyttärellä oli poika nimeltä Meleagros. Nimelle esitettiin merkityksestä muun muassa >> Pelloista huolehtiva >>. Kun poika syntyi, Kohtalottaret Klotho, Lakhesis ja Atropos ilmoittivat, että tämä eläisi vain siihen saakka kunnes viimeinen takassa parhaillaan palava puu palaisi loppuun. Äiti otti silloin haltuunsa yhden puista ja säilytti sitä huolellisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Tantaloksen tarupiiri

Tiistai 25.8.2020 klo 8:23

PELOPS

Pelopsista tuli uudelleensyntymisensä jälkeen erittäin kaunis nuorukainen. Poseidon rakastui häneen ja vei hänet juomanlaskijakseen Olympokselle, mutta Tantaloksen tuomion jälkeen myös Pelops joutui pois jumalten keskuudesta. Poseidon suosi häntä edelleen ja lahjoitti hänelle erittäin nopean parivaljakon.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Korintin tarunpiiri

Lauantai 22.8.2020 klo 9:10

Glaukos

Sisyfoksen seuraaja Korintin hallitsijana oli hänen poikansa Glaukos, jonka ylpeytenä oli lauma erittäin nopeita tammoja. Glaukos syötti niille ihmislihaa eikä antanut niiden pariutua, jotta ne säilyttäisivät  nopeutensa ja hurjuutensa. Kun hän oli hevosineen Thessalian Iolkokosessa osallistumassa Peliaan hautajaisten kunniaksi järjestettyihin kisoihin, hevoset yhtäkkiä pillastuivat ja söivät isäntänsä. Afrodite oli kauhistunut tämän jumalattomista tavoista ja antanut tammojen juoda lähteestä, johon hän oli sekoittanut huumaavia yrttejä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikiin myytit

ATEENAN TARUPIIRI

Maanantai 17.8.2020 klo 9:29

Kun tuli aika kuljettaa vangit Labyrinttiin, Minoksen tytär Ariadne antoi lankakerän Theseukselle, johon hän oli Afroditen vaikutuksesta rakastunut. Theseuksen piti sitoa langan pää Labyrintin ovensuuhun, jotta hän langan avulla osaisi jälleen ulos Labyrintistä. Theseus puolestaan lupasi ottaa Ariadnen mukaansa  Ateenan ja mennä hänen kanssaan naimisiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikiin myytit

Ateenan tarupiiri

Lauantai 15.8.2020 klo 7:42

Attikan ensimmäisenä kuninkaana pidetään aktaiosta, jonka isä oli giganttien kuninkas Porfyrion. Maaäiti Gaia[1] oli synnyttänyt Porfyrionin tultuaan hedelmälliseksi Uranoksen verestä. Kun Porfyrion hyökkäsi Olympoksen jumalten ja giganttien välisessä taistelussa Heran kimppuun, Zeus tuhosi hänet salamallaan. Aktaios sai nimensä alueesta nimeltä Akte, joka oli Attikan alkuperäinen nimi ja tarkoittaa merenrantaa. Aktaioksella ei ollut poikaa vaan tytär nimeltä Aglauros, joka meni naimisiin Kekropsin kanssa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikin myytit

Herakleen sovitustyöt

Sunnuntai 9.8.2020 klo 8:31

Geryonin karja

Kymmenenneksi tehtäväkseen Herakles sai Geryonin komean karjan varastamisen ja sen kuljettamisen Mykeneen. Geryon oli valtava kolmipäinen, kolmivartaloinen  ja kuusikätinen  jättiläinen, joka tunnettiin myös nimillä Geryones ja Geryoneus ja joka asui Erytheiansaarella kaukana lännessä. Hänen vanhempansa olivat okeanidi Kallirhoe ja Poseidonin ja Medusan poika Khrysaor. Geryonilla oli suuri lauma mitä komeinta  karjaa, jota paimensi toinen jättiläinen nimeltä Eurytion yhdessä kaksipäisen ja käärmehäntäisen koiransa Orthoksen kanssa. Orthos oli Tyfonin ja Ekhidnan poika ja siis Manalan hirviön Kerberoksen veli. 

antaios.png

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikin myytit

ARGOKSEN TARUPIIRI

Lauantai 25.7.2020 klo 7:13

Okeanos oli mahtava titaani, joka sai alkunsa maaäiti Gaian jataivaan valtiaan Uranoksen yhtymisestä. Okeanos hallitsi vesialuetta, joka ympäröi maata joka puolelta, ja loi myös kaikki maan sisämeret, järvet, lähteet ja joet, joista vanhin oli Styks, Manalan joki. Hänen sisarensa ja puolisonsa oli Tethys, ja yhdessä heillä oli valtava määrä lapsia. Yksin merennymfejä, okeanideja, oli kolmetuhatta. Okeanos ja Tethys olivat pitäneet huolta Herasta silloin kun jumalat ja titaanit taistelivat keskenään, ja siksi heidän välisensä suhteet olivat aina läheiset.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikin myytit

Arkadian tarupiiri

Keskiviikko 22.7.2020 klo 5:59

Arkadia oli Kreikan alueista luonnonläheisin, maineeltaan eräs versio maallisesta paratiisista. Se oli metsän, laidunten, metsästäjien ja paimenten jumalan Panin villiä ja koskematonta valtakuntaa, jossa majaili nymfejä ja satyyrejä. Pan oli Hermeen  ja Nymfi Dryopsin poika, jolla jo syntyessään oli sarvet, parta, tylppä nenä ja vuohen alaruumis. Kun poika syntyi, äiti kauhistui hänen ulkonäköään ja hylkäsi pojan. Hermes saattoi poikansa Olympokselle, missä monet jumalat ihastuivat tämän iloiseen luonteeseen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: antiikin myytit

Helle

Sunnuntai 28.6.2020 klo 9:47

Olen pitänyt hiljaisuutta kirjoituksen vuoksi, koska Lammilla on ollut hellettä ja sen myötä jaksamien ollut vähissä. Jatkan kirjoittamista, kunhan ilma enemmän viilenemisestä. aiheita saa ilmoittaa mnulle, jos haluaa. 

aurinko.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Kreikalaisten myyttien tarupiirit

Keskiviikko 27.5.2020 klo 7:23

KREETAN TARUPIIRIT:

Zeuksen lapsuus Kreetalla

Kres 

Europe

Minos ja Rhadamanthys 

Daidalos ja Minotauros

TEEBAN TARUPIIRI

Kadmoksen lähtö Kreikkaan 

Teeban perustaminen

Kadmoksen ja Harmonian häät 

Aristaios ja Aktaion

Semele ja Dionysoksen syntymä 

Ino ja Athamas

Agaue ja Pentheus 

Nykteus ja Lykos

Antiope ja Dirke 

Amfionin ja Nioben lapset 

Laios ja Iokaste

Oidipuksen nuoruus 

Oidipus Teeban kuninkaana

Teiresias 

Totuus paljastuu 

Oidipus Kolonoksessa

Polyneiks

Eteokles 

Seitsemän sankarin taistelu Teebaa vastaan 

Antigone 

Epigonit 

ARGONAUTTIEN TARUPIIRI

Helle ja Friksos 

Iasonin nuoruus 

Iasoksen kokoaa Argonauttien joukon

Lemnos

Hellespontos ja Propontis

Kyzikoksen maa 

Myysia, Herakleen lähtö ja Amykos

Fineus ja harpyijat Salmydessoksessa 

Symlegadit, Toisiaan vastaan hakkaavat kalliot 

Pontos, Eukseinos, Tuntematon meri

Saapuminen Kolkhikseen

Ehdot kultaisen taljan saamiseksi

Iasonin taistelut kultaisen taljan omistuksesta

Argonauttien pako ja jokimatka

Matka Kirken luo ja seireenien laulu

Skylla ja Kharybdis

Argo ajelehtii Libyan rannikolle

Argon kantaminen maan ääriin

Atlas ja hesperidien puutarha

Tritonin neuvot ja saapuminen Kreetalle

Talos 

>> Mustat kalliot >> ja Eufemoksen palkinto

Saapuminen Iolkokseen ja Peliaan petos 

Peliaan kuolema ja Medeian ja Issonin lähtö 

Saapuminen Korinttiin

Iasonin ja Glauksen häät ja niiden kauheat seuraukset 

Iasonin viimeiset päivät

Tarun tausta

ARKADIAN TARUPIIRI 

ARGOKSEN TARUPIIRI 

Inakhos 

Io

Danaos ja Aigyptos 

Hypermestra, Lynkeus ja danaidien tuomio 

Proitos ja Akrisios 

Perseus ja Medusa

Perseus ja Andromeda 

Paluu Serifokselle ja Argokseen 

HERAKLEEN TARUPIIRI 

Herakleen syntymä 

Herakleen nuoruus 

Herakleen sovitystyöt 

Herakleen myöhemmät retket 

Herakleen kuolema ja nousu Olympokselle 

ATEENAN TARUPIIRI 

Kekrops 

Erikhtonios 

Pandion ja hänen tyttärensä Filomena ja Prokne 

Erekhteus ja Butes 

Thespios 

Pandion nuorempi 

Aigeus 

Theseus, Ateenan sankari 

Theseus saapuu Ateenaan

Pallantidien hyökkäyksen torjuminen

Marathonin härkä 

Minotauroksen surmaaminen

Sota amatsoneja vastaan 

Hippolytos ja Faidra

Theseuksen  ja Peirithooksen kosioretket 

Theseuksen kuolema 

Akeologista ja historiallista taustaa

KORINTIN TARUPIIRI 

Sisyfos 

Glaukos 

Bellerofon, Pegasos jaKhimaira 

Bellerofon Iobateen hovissa

Bellerofonin elämän loppuvaiheet 

Melampus 

Pärskäjuuri

TANTALOKSEN TARUPIIRI 

Tantalos 

Pelops 

Atreus ja Thyestes 

Agamemnon ja Menelaos 

Tapahtumat Auliissa

Klytaimestra ja Aigisthos

Oresteen ja Elektran kosto 

Orestes Tauriissa

ORFEUKSEN TARU 

MUITA MYYTTEJÄ JA LEGENDOJA 

Meleagros ja Kalydonin villikarju 

Lapiitit ja kentaurit 

LYYDIAN KUNINKAAT 

Mermnadien valtaannousu 

Kroisos 

Pygmalion 

Filemon ja Baukis 

Pyramos ja Thisbe 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Ihmisen synty ja ensimmäiset sukupolvet

Maanantai 25.5.2020 klo 6:56

Kultainen sukupolvi

Hopeinen sukupolvi

Pronssinen sukupolvi 

Atlas 

Prometheus

Epimetheus ja Pandora

Vedenpaisumus

Prometheuksen rangaistus 

Sankarien sukupolvi

Rautainen sukupolvi 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Antiikin myytit

Vanhemmat kirjoitukset »