Elämäni ja kotisivut

Taivaallinen kuningaskunta

Sunnuntai 19.9.2021 klo 6:19

Kuninkaalla oli velvollisuuksia paitsi ihmisiä myös jumalia kohtaan. Aamurituaalin toteamuksen mukaan hänen tuli taata jumalten tyytyväisyys ja ”tuoda jumalille jumalten uhreja ja kirkastuneille vainajille vainajien uhreja”. Kultin toteutus ja kulttirakennusten teettäminen olivat kuninkaan yksinoikeus, joskin hän käytännössä siirsi kulttitehtävänsä papeille. norsu.jpgmerikara.jpg

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Hautapaikat Aleksanteri Suuren jälkeen

Perjantai 17.9.2021 klo 7:14

Aleksandrian hellenistiset haudat

 

Ptolemaiosten dynastia jatkoi Aleksanterin yhteensulautuspolitiikkaa. Uuden yläluokan keskuudessa puhtaasti kreikkalaiset tavat kuitenkin säilyivät voimassa monelta osin, esimerkiksi vainajakultissa, väheksyihän tämä yläluokka egyptiläisiä pitäen heitä barbaareina. Selvin esimerkki on polttohautaus. Egyptiläisille se ei olisi tullut mieleenkään, hehän pitivät ruumiin muumiointia jälleensyntysyntymiselle ehdottomana edellytyksenä. Tärkeimmät polttohautauksesta kertovat löydöt ovat tuhkauurnina käytetyt Hadran vaasit. Ne ovat saaneet nimensä Aleksandrian kaakkoisen kaupunginosan mukaan, jonka nekropolista näitä astioita ensimmäiseksi löydettiin.

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Ptolemaiosten ja roomalaisjan Egyptin poliittinen historia

Maanantai 13.9.2021 klo 4:51

Temppelikeskusten taloudellisen merkityksen vuoksi temppelialueella toimivat papit ja sen ympäristössä asuva kansa olivat tiiviissä kanssakäymisessä keskenään. Vielä kerran kaikki uskonnollinen tietämys koottiin temppelikouluihin. Kaukana asuneilla faraoilla oli temppeleissä pelkkä muodollinen kulttitehtävä. Piirtokirjoituksissa on hallitsijan nimen asemesta usein enää pelkkä sana farao.kaarme.jpgnorsu.jpg

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Memfiin upotetut haudat

Lauantai 11.9.2021 klo 6:09

Akhenatenin kuoltua hänen seuraajansa Tutankhamen muutti pois Akhenatenin ”aurinkokaupungista” (nykyinen Tell el-Amarna), joskin vasta asuttuaan siellä jonkin aikaa. Uudeksi pääkaupungiksi ei kuitenkaan valittu uudelleen Thebaa vastaan Memfis. Tämä kunnianarvoista maakuntakeskus oli 18.dynastian aikana merkittävä hallinto- ja varuskuntakaupunki, mutta nyt Memfiissä seurasi uusi joskin varsin lyhyeksi  jäänyt kukoistuskausi. Memfiin poliittisen elpymisen myötä kaupunkiin kuuluvan Sakkaran nekropolin käyttö vilkastui. Uuden valtakunnan hautapaikat olivat kuudennen dynastian aikaisen Tetin pyramidin lähellä, josta on löydetty kaivauksissa pienten hautakappeleiden lisäksi vain yksittäisiä kivipaasia. 18.dynastian lopun ja 19.dynastian aikainen huomattavasti suurempi hauta-alue jatkuu  viidennen dynastian aikaiselle Unasin pyramidille johtavasta pengertiestä etelään lähellä kuningas Djoserin porraspyramidia. Tämän nekropolialueen olemassaolosta on yli 500 kalkkikivestä tehtyä reliefilevyä, joita on jo vuosikymmenet säilytetty monissa museoissa eri maissa. Sen sijaan vielä kaksi vuosikymmentä sitten ei tiedetty, missä olivat ne haudat, joista nämä hyvin mielenkiintoiset korkokuvat olivat peräisin. Vasta vuonna 1975 lontoolainen Egypt Expploration Society alkoi Leidenin Rijksmuseum van Oudhedenin kanssa englantilaisen egyptologin Geoffrey Th. Martinin[1] johdolla tutkia järjestelmällisesti  näitä uuden valtakunnan hautoja. Yksityishaudat tehtiin kokonaan kallioihin louhimalla, mutta Sakkaran haudoissa oli maanpäällinen osa, ja vain kuilut arkkukammioineen olivat maan alla.


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Thorndike_Martin

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Theban yksityishaudat- voitto kuolemasta

Perjantai 10.9.2021 klo 6:22

Hautojen arkkitehtuuri

Tyypillinen Theban kalliohauta on moniosainen. Sen ydinosan kultti- ja hautakammiot louhittiin kallioon. Yksinkertaisimmillaan tällaiseen hautaan kuului vain yksi kallioon vaakasuorassa louhittu huone ja pystysuora kuilu, joka johti tästä huoneesta arkkukammioon.

Tällaista yksikammiohautoja teettivät Egyptin yhteiskunnan ohuen yläluokan etuoikeutetut, mutta korkeimmat virkamiehet rakennuttivat todellisia kalliopalatseja. Niiden salit olivat hyvinkin suuria: niissä saattoi olla useita pilari- tai pylväsrivejä. Thebalaisen ”klassinen” virkamieshaudan rakenteen hahmottamiseksi kannattaa jakaa tällainen hauta mielessään pystysuunnassa kolmeen osaan ja asettaa tämä pohjapiirros 18. Ja 19.dynastian hautojen päälle. Haudan rakenteen muutokset tulevat tällä tavoin selvästi näkyviin.

auringonkehra.jpgwedjat_silma.png

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Kuninkaiden laakso

Maanantai 6.9.2021 klo 8:08

Päätös haudata kuningas pyramidin asemesta kalliohautaan  ja sijoittaa hänen kuolonkulttinsa erilliseen temppeliin hedelmällisen maa-alueen reunalle, perustui käytännön näkökohtiin. Sen varmemmin vanhan valtakunnan pyramidien suunnattomat kivimassat kuin niiden sisäosien neuvokkaat käytäväjärjestelmät eivät nimittäin täyttäneet päätehtäväänsä: ne eivät suojanneet kuninkaan muumiota eivätkä hänen mukaansa hautaan laitettuja aarteita ja muita tavaroita.

elaman_symboli.jpgskorpioni.jpg

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Egypti-faraoiden maa

Tiistai 31.8.2021

Muinaisegyptiläinen Waset, jota kreikkalaiset kutsuivat Djemen kaupunginosan mukaan Thebaksi, nousi uuden valtakunnan aikaan Egyptin uskonnolliseksi keskukseksi. Siellä olivat kuninkaiden haudat ja valtakunnanjumala Amon-Ran palvontapaikat, ja ajoittain se palveli myös pääkaupunkina. Niilin itärannalla olevassa Karnakissa oli Amon-Ran temppelikaupunki, kuninkaan kulttipalatsi ja 18. Dynastian aikana myös osa valtakunnanhallinnosta, nimittäin visiirin virasto. 

Avainsanat: egypti, farao , kuningas temppeli

Taivaan ja maan välissä - keskivaltakunnan jumaltentemppelit

Maanantai 9.8.2021 klo 6:55

Kuninkaan ja jumalten palvonta määritti egyptiläisten elämää esihistoriallisista ajoista saakka. Ensimmäiset kulttiveistos- ja fetissimajat rakennettiin puukehikoista ja punotuista kaislamatoista. Niiden ulkoinen ilme vaihteli riippuen palvonnan kohteesta, tarkoituksesta tai paikkakunnasta. Varhaisdynastisella ajalla näiden lyhytikäisten majojen tilalle tulivat savitiiliset rakennukset, ja viimeistään vanhan valtakunnan alkuvaiheessa alettiin käyttää kiveä ovipieliin, tukirakenteisiin ja alttareihin. Näiden rakennusten pohjapiirros mutkistui jatkuvasti. Kulttipatsaskammion oheen tehtiin ilmestys- ja uhripöytähuoneet. Meille ei ole säilynyt tietoa siitä, millainen näiden temppelien kuva – ja tekstiohjelma oli. Varmaa on vain, että kaikkien pyhimmässä olevan kulttikuvan ohella myös temppelin ulkopuolella oli veistoksia, jotka tarjosivat ihmisille tilaisuuden jumalten kohtaamiseen.

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Hallitsijoiden haudat - perinteitä ja uutta

Perjantai 6.8.2021 klo 7:37

Pepi II:n pitkä hallituskausi kuudennen dynastian lopulla osoittautui Egyptin kannalta eräässä mielessä katastrofiksi. Kun hänen vaikuttava pyramidialueensa oli valmistunut viimeistään 30. Hallitusvuoteen mennessä, seuraavien 30 ellei peräti 60 vuoden aikana ei enää tapahtunut mitään merkittävää. Kuvanveistäjät ja taidemaalarit saivat vielä jonkin verran töitä yksityishautojen rakennuttajilta, joten näiden taidelajien osalta perinteet jatkuivat katkeamattomina pääkaupungin hautausmailla. Sen sijaan hyvän ammattitaidon hankkineet kivisepät, muurarit, insinöörit ja muut rakennuksilla toimineet jäivät vuosikymmeniksi ilman valtion toimeksiantoja, joten myös jälkikasvun koulutus lyötiin laimin ja alan organisaatio jäi unohduksiin.

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Eläviä patsaita - yksityisveistokset

Maanantai 2.8.2021 klo 7:09

Egyptiläisen taiteen museoissa ja kokoelmissa on runsaasti veistoksia, jotka esittävät seisovia, istuvia tai kyykyssä olevia ihmisiä ja jotka muodostavat kuninkaiden ja jumalten veistoksista erillisen ryhmän. Näitä ns. yksityisveistoksia oli vanhassa valtakunnassa lähes kaikissa haudoissa. Myöhempien aikojen veistokset ovat peräisin lähinnä temppeleistä, muinaisten Egyptin uusimmilla ajanjaksoilla lähes yksinomaan niistä. Esihistorialliselta ajalta säilyneet harvat, etupäässä norsunluusta ja fajanssista tehdyt pienoisveistokset ovat lähtöisin sekä pyhistä paikoista että haudoista. Kaikissa tapauksissa ei ole varmaa, esittääkö tällainen veistos hallitsijaa, jumalaa vai yksityishenkilöä. Sama koskee vielä harvinaisempia thiniittiajan[1] kivi – ja puuveistoksia, joskaan siitä ei ole varmoja todisteita. Yksityishenkilöiden hautapatsaiden perinne alkoi vasta kolmannen dynastian aikana. Aluksi näitä veistoksia oli prinssien ja korkeimpien arvohenkilöiden haudoissa vanhan pääkaupungin Memfiin nekropoleissa, toisin sanoen ennen kaikkea Sakkarassa ja Gizassa.[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Thiniittikausi

varapaa.jpg

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Arkielämää iankaikkisuudessa - virkamiesten mastabat ja kalliohaudat

Keskiviikko 28.7.2021 klo 5:38

Hauta-arkkitehtuurin kehitys

Vanhan valtakunnan (2700 – 2200 eKr.) hautausmaat Gizassa, Abusirissa, Sakkarassa ja Dahrusissa ovat mitättömän pieniä verrattuna Memefiin suureen hautausmaahan, jonne vanhan valtakunnan virkamiehet haudattiin kuninkaidensa läheisyyteen. Juuri täältä löytyvät toisen valtakunnan aikaiset edustushaudat. Yhtä suuria hautoja rakennettiin tälle seudulle seuraavan kerran vasta vanhan valtakunnan lopulla vuoden 2200 eKr. paikkeilla. Siinä missä kuninkaiden hauta-arkkitehtuuri kehitti pyramidit, virkamieskunnan haudoissa pitäydyttiin mastaban muotoon. Jopa virkamiesten haudoissa kivirakentaminen aukoi kuitenkin uusia uria neljännen dynastian alussa  (2640 eKr.). Tähän aikaan ensimmäistä kertaa kivestä rakennetut ei-kuninkaalliset haudat syrjäyttivät savitiilirakentamisen. Uudesta materiaalista huolimatta haudan perusrakenne muuttui kuitenkin hyvin vähän. Haudassa oli edelleen kaksi painopistettä, toinen ylä- ja toinen alaosassa. Aluksi maanalaisen osan merkitys oli suurempi. Vainaja sijoitettiin sinne omaan kammioonsa kivestä koristeellisesti tehdyssä arkussa. Joissakin haudoissa sargofagin[1] ulkosivut esittivät eräänlaista palatsin julkisivua. Kaikesta päätellen tämä viittasi siihen, että haudattu asui elinaikanaan palatsissa. Näin tuotiin esiin hänen yhteiskunnallinen asemansa.[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Sarkofagi

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Pyramidikauden kuninkaanhaudat

Maanantai 26.7.2021 klo 7:54

Khasekhemuin hautaan Abydokseen uhreja ja sinetöi haudan. Useat kuninkaat toisen dynastian alusta lähtien teettivät hautansa – nämä olivat laajoja käytävähautoja, joissa oli kolmannen dynastian hovihautausmaa. Khasekhemuilla, joka oli Djoserin isätai isäpuoli, oli ilmeisesti suuri hauta Abydoksessa ja lisäksi jättimäinen mastabatyyppinen käytävähauta Sakkarassa. Egyptin historiassa tulee useita kertoja vastaan tutkimuksen kannalta hankala tilanne, että samalla hallitsijalla on kaksi tai jopa useampia hautoja. Kenotafeista (hautamuistomerkki, ei varsinainen hauta) puhumalla tästä ongelmasta selvitään vain epätyydyttävästi.

djedefra.jpg

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Egyptin tie korkeakulttuuriin

Perjantai 23.7.2021 klo 9:57

Kulttuurikehitys  ja maantieteellis-ekologiset edellytykset nivoutuvat läheisesti toisiinsa. Egypti on hyvä esimerkki tästä yhteydestä. Niilin laakso on joen ruokkima keidas aavikkojen välissä. Laakson länsipuolella on maailman suurin aavikko, Sahara, ja itäpuolella vuoristo, joka erottaa Egyptin Punaisestamerestä. Vain koillisessa on kapea väylä, josta pääsee Siinain pohjoisrannikon kautta Palestiinaan ja Etu-Aasiaan. Ulospäin suojattu ja eristetty jokilaakso avartuu Assuanissa sijaitsevan ensimmäisen kataraktin pohjoispuolella alati laajenevaksi tulvalaaksoksi, kunnes Niili haarautuu Kairon pohjoispuolella useisiin osiin ja muodostaa Niilin laajan suiston. Niin vähäsateinen kuin laakso onkin, se saa jokavuotisesta, loppukesään ajoittuvasta tulvasta varmat edellytykset maatalouden rikkaudelle. Näitä ekologisia perusasioita on jo vanhastaan  - ja oikeutetusti –pidetty faraoiden ajan kulttuurin perustana, josta kulttuuri on myös saanut voimakkaan leiman.

Avainsanat: Egypti - faraoiden maa

Vaniljavaahto/Cashewkerma

Maanantai 28.6.2021 klo 6:46

VANILJAVAAHTO 

Vaniljavaahto on vaniljalla maustettua kermavaahtoa, joka on hyydytetty liivatteella. Alla on herkullinen maidoton vaihtoehto, joka sopii kermavaahdon tilalle kaikkiin tarkoituksiin.


CASHEWKERMA 

Myös tämä herkullinen vaahto sopii hedelmien ja jälkiruokien kanssa. Sitä voi myös sekoittaa keittoon tuomaan täyteläisyyttä. Cashewkerma muistuttaa paksua kuohukermaa, mutta on maidotonta.

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Paistinkastike kasviksista

Maanantai 28.6.2021 klo 6:07

Tämä kastike sopii silloin, kun haluaisit herkullista paistinkastiketta, mutta paistettuasi tai grillattuasi lihan ei jäljellä ole paistolientä, josta sen tekisi. Jos haluat välttää viime hetken kiirettä, valmista kastike etukäteen. Ruskistetut kasvikset ja mausteet antavat kastikkeelle syvyyttä, ja siitä puuttuvat kaikki neljä yleisintä ongelma-ainesta. Kastike sopii myös kasvissyöjille.

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Kastanjatäyte

Maanantai 28.6.2021 klo 2:20

Kermainen kastanjatäyte on täyteläistä ja maukasta ja sopii täydellisesti juhlavan lintupaistin kanssa, sillä se täydentää ateriaa hallitsematta sitä. Kastanjat ovat kasvitieteellisesti pähkinöitä, mutta useimmat pähkinäallergikot kuitenkin sietävät niitä. Jos tiedät ennestään, että voit syödä kastanjoita, voit jatkaa niiden syömistä. Ellet voi tai ole varma asiasta, käytä ohjeen lopussa olevaa mu20210628_015942.jpgunnelmaa.

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Raita/Rakuunakastike

Sunnuntai 27.6.2021 klo 3:06

RAITA 

Raita on viilentävä eteläaasialainen, jogurttipohjainen kastike, jota tarjotaan yleensä mausteisten ruokalajien kanssa. Tässä versiossa on kurkkuja ja kuminasiemeniä.


RAKUUNAKASTIKE 

Tämä yksinkertainen, kermainen kastike sopii hyvin salaatille, jossa on kanaa, kalaa tai kasviksia. Esimerkiksi salaatissa voi olla kanaa, avokadoa ja pinaatinlehteä.

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Aasialainen kaalisalaatti

Lauantai 26.6.2021 klo 5:33

Tämä kaaliraastetta kaakkoisaasialaisittain. Kaali- ja porkkanasuikaleiden kastikkeena on mausteinen hapanimelä kastike ja koristeena minttua. Vietnamilaiset rakastavat salaattia grillatun tai höyryssä kypsennetyn kanan kanssa. Tee pieniä suupaloja panemalla pari lusikallista kaalisalaattia japanilaisille riisikekseille ja koristele korianterioksalla. Salaatti on kuvassa vietnamilaisen lihapadan kanssa.

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Pesto/Punainen paprikadippikastike

Lauantai 26.6.2021 klo 4:58

PESTO 

Kuuluisa genovalainen basilika-pinjansiemenkastike on monikäyttöinen. Tarjoa sitä pastan kanssa, sekoita riisisalaatteihin tai levitä leivän päälle. Se toimii hyvin myös ilman juustoa.


PUNAINEN PAPRIKADIPPI 

Tarjoa kastiketta litteän leivän, salaatin, kasvisten tai grillatun lihan kanssa.

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Majoneesi/Vietnamilainen dippikastike

Lauantai 26.6.2021 klo 4:01

Mukana on majoneesin ohje, sillä monissa valmiissa majoneeseissa on maitoa, gluteenia ja jopa pähkinää. Omatekoisessa niitä ei luonnollisessa ole. Mukana on myös erinomainen kananmunaton versio.


VIETNAMILAINEN DIPPIKASTIKE 

Tätä maustekastiketta on Vietnamissa joka pöydässä; sen voimakas happamanmakea maku aiheuttaa riippuvuutta. Thaikeittiössä käytetään samanlaista kastiketta, jota usein koristellaan yrteillä. 

Avainsanat: allergisen reseptit 2

Vanhemmat kirjoitukset »