Elämäni ja kotisivut

PATRIISIEN JA PLEBEIJIEN YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN

Maanantai 12.10.2020 klo 8.05


Kun gallihyökkäyksestä ja sen aiheuttamista tuhoista oli jotenkuten selvitetty, joutuivat patriisit ja plebeijit  jälleen törmäyskurssille. Kaksi kansantribuunia, Gaius Licinius Stolo ja Lucius Sextius  Lateranus ehdottivat vuonna 375 plebeijien koukoukselle  (concilium plebis) kolmea lakia, joista kaksi koski maanjakoa ja velallisten ongelmia ja kolmas konsulin viran jakoa niin että toisen konsuleista tulisi aina olla plebeiji. Patriisit vastustivat ankarasti viimeistä lakia ja saivat aikaan, että jotkut muut kansantribuuneista vastustivat sitä. Tällöin Licinius ja Sextius estivät viiden vuoden ajan konsulivallalla toimineiden  sotatribuunien valitsemisen. Vasta vuonna 370, kun volskilainen Velitraen kaupunki hyökkäsi Rooman  alueille, virkamiehet voitiin valita, mutta sodan vuoksi muita lakiehdotuksia ei voitu  käsitellä. Licinius ja Sextius ehdottivat silloin vielä yhtä lakia, joka koski Sibyllan kirjojen konsulointia.

Avainsanat: Antiikin myytit