Elämäni ja kotisivut

Memfiin upotetut haudat

Lauantai 11.9.2021 klo 6.09


Akhenatenin kuoltua hänen seuraajansa Tutankhamen muutti pois Akhenatenin ”aurinkokaupungista” (nykyinen Tell el-Amarna), joskin vasta asuttuaan siellä jonkin aikaa. Uudeksi pääkaupungiksi ei kuitenkaan valittu uudelleen Thebaa vastaan Memfis. Tämä kunnianarvoista maakuntakeskus oli 18.dynastian aikana merkittävä hallinto- ja varuskuntakaupunki, mutta nyt Memfiissä seurasi uusi joskin varsin lyhyeksi  jäänyt kukoistuskausi. Memfiin poliittisen elpymisen myötä kaupunkiin kuuluvan Sakkaran nekropolin käyttö vilkastui. Uuden valtakunnan hautapaikat olivat kuudennen dynastian aikaisen Tetin pyramidin lähellä, josta on löydetty kaivauksissa pienten hautakappeleiden lisäksi vain yksittäisiä kivipaasia. 18.dynastian lopun ja 19.dynastian aikainen huomattavasti suurempi hauta-alue jatkuu  viidennen dynastian aikaiselle Unasin pyramidille johtavasta pengertiestä etelään lähellä kuningas Djoserin porraspyramidia. Tämän nekropolialueen olemassaolosta on yli 500 kalkkikivestä tehtyä reliefilevyä, joita on jo vuosikymmenet säilytetty monissa museoissa eri maissa. Sen sijaan vielä kaksi vuosikymmentä sitten ei tiedetty, missä olivat ne haudat, joista nämä hyvin mielenkiintoiset korkokuvat olivat peräisin. Vasta vuonna 1975 lontoolainen Egypt Expploration Society alkoi Leidenin Rijksmuseum van Oudhedenin kanssa englantilaisen egyptologin Geoffrey Th. Martinin[1] johdolla tutkia järjestelmällisesti  näitä uuden valtakunnan hautoja. Yksityishaudat tehtiin kokonaan kallioihin louhimalla, mutta Sakkaran haudoissa oli maanpäällinen osa, ja vain kuilut arkkukammioineen olivat maan alla.


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Thorndike_Martin

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa