Elämäni ja kotisivut

Ptolemaiosten ja roomalaisjan Egyptin poliittinen historia

Maanantai 13.9.2021 klo 4.51

Temppelikeskusten taloudellisen merkityksen vuoksi temppelialueella toimivat papit ja sen ympäristössä asuva kansa olivat tiiviissä kanssakäymisessä keskenään. Vielä kerran kaikki uskonnollinen tietämys koottiin temppelikouluihin. Kaukana asuneilla faraoilla oli temppeleissä pelkkä muodollinen kulttitehtävä. Piirtokirjoituksissa on hallitsijan nimen asemesta usein enää pelkkä sana farao.kaarme.jpgnorsu.jpg

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Memfiin upotetut haudat

Lauantai 11.9.2021 klo 6.09

Akhenatenin kuoltua hänen seuraajansa Tutankhamen muutti pois Akhenatenin ”aurinkokaupungista” (nykyinen Tell el-Amarna), joskin vasta asuttuaan siellä jonkin aikaa. Uudeksi pääkaupungiksi ei kuitenkaan valittu uudelleen Thebaa vastaan Memfis. Tämä kunnianarvoista maakuntakeskus oli 18.dynastian aikana merkittävä hallinto- ja varuskuntakaupunki, mutta nyt Memfiissä seurasi uusi joskin varsin lyhyeksi  jäänyt kukoistuskausi. Memfiin poliittisen elpymisen myötä kaupunkiin kuuluvan Sakkaran nekropolin käyttö vilkastui. Uuden valtakunnan hautapaikat olivat kuudennen dynastian aikaisen Tetin pyramidin lähellä, josta on löydetty kaivauksissa pienten hautakappeleiden lisäksi vain yksittäisiä kivipaasia. 18.dynastian lopun ja 19.dynastian aikainen huomattavasti suurempi hauta-alue jatkuu  viidennen dynastian aikaiselle Unasin pyramidille johtavasta pengertiestä etelään lähellä kuningas Djoserin porraspyramidia. Tämän nekropolialueen olemassaolosta on yli 500 kalkkikivestä tehtyä reliefilevyä, joita on jo vuosikymmenet säilytetty monissa museoissa eri maissa. Sen sijaan vielä kaksi vuosikymmentä sitten ei tiedetty, missä olivat ne haudat, joista nämä hyvin mielenkiintoiset korkokuvat olivat peräisin. Vasta vuonna 1975 lontoolainen Egypt Expploration Society alkoi Leidenin Rijksmuseum van Oudhedenin kanssa englantilaisen egyptologin Geoffrey Th. Martinin[1] johdolla tutkia järjestelmällisesti  näitä uuden valtakunnan hautoja. Yksityishaudat tehtiin kokonaan kallioihin louhimalla, mutta Sakkaran haudoissa oli maanpäällinen osa, ja vain kuilut arkkukammioineen olivat maan alla.


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Thorndike_Martin

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Theban yksityishaudat- voitto kuolemasta

Perjantai 10.9.2021 klo 6.22

Hautojen arkkitehtuuri

Tyypillinen Theban kalliohauta on moniosainen. Sen ydinosan kultti- ja hautakammiot louhittiin kallioon. Yksinkertaisimmillaan tällaiseen hautaan kuului vain yksi kallioon vaakasuorassa louhittu huone ja pystysuora kuilu, joka johti tästä huoneesta arkkukammioon.

Tällaista yksikammiohautoja teettivät Egyptin yhteiskunnan ohuen yläluokan etuoikeutetut, mutta korkeimmat virkamiehet rakennuttivat todellisia kalliopalatseja. Niiden salit olivat hyvinkin suuria: niissä saattoi olla useita pilari- tai pylväsrivejä. Thebalaisen ”klassinen” virkamieshaudan rakenteen hahmottamiseksi kannattaa jakaa tällainen hauta mielessään pystysuunnassa kolmeen osaan ja asettaa tämä pohjapiirros 18. Ja 19.dynastian hautojen päälle. Haudan rakenteen muutokset tulevat tällä tavoin selvästi näkyviin.

auringonkehra.jpgwedjat_silma.png

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa

Kuninkaiden laakso

Maanantai 6.9.2021 klo 8.08

Päätös haudata kuningas pyramidin asemesta kalliohautaan  ja sijoittaa hänen kuolonkulttinsa erilliseen temppeliin hedelmällisen maa-alueen reunalle, perustui käytännön näkökohtiin. Sen varmemmin vanhan valtakunnan pyramidien suunnattomat kivimassat kuin niiden sisäosien neuvokkaat käytäväjärjestelmät eivät nimittäin täyttäneet päätehtäväänsä: ne eivät suojanneet kuninkaan muumiota eivätkä hänen mukaansa hautaan laitettuja aarteita ja muita tavaroita.

elaman_symboli.jpgskorpioni.jpg

Avainsanat: Egypti- faraoiden maa